MC- כנס המרקום השנתי בחוות רונית

לכבוד,
לה פמיליה
עם תום הכנס השנתי למנהלי שיווק ומרקום, כנס עם תכנים מרתקים והפקה מרהיבה אנו רוצים להודות לכם באופן אישי על תרומתכם להצלחת האירוע.
קיבלנו תגובות נהדרות מן המשתתפים, הדוברים ונותני החסויות ואנו רואים בכם שותפים להצלחה, הנובעת
בראש ובראשונה משיתוף הפעולה המוצלח בין כל מי שעבדו, הפיקו ואפשרו את קיומו של הכנס.
היה נפלא לעבוד יחד ואנו תקווה שנוכל להמשיך לעבוד יחד בהמשך.
בברכה,
עומר רוזנברג וטלי פייס

Moments